/
 1. 1 Bach Sonata BWV 1028: I 01:39
  /
 2. 2 Bach Sonata BWV 1028: II 02:45
  /
 3. 3 Bach Sonata BWV 1028: III 03:59
  /
 4. 4 Bach Sonata BWV 1028: IV 04:20
  /
 5. 5 Emily Hall: Kindling 14:41
  /
 6. 6 Arvo Part: Spiegel im Spiegel 07:02
  /
 7. 7 Bach Suite # 6 BWV 1012: I 03:58
  /
 8. 8 bach Suite # 6 BWV 1012: II 08:26
  /
 9. 9 bach Suite # 6 BWV 1012: III 03:23
  /
 10. 10 bach Suite # 6 BWV 1012: IV 05:03
  /
 11. 11 bach Suite # 6 BWV 1012: V 03:24
  /
 12. 12 bach Suite # 6 BWV 1012: VI 03:53
  /
 13. 13 Tim Brady: Frame 4 - Still 10:27
  /
 14. 14 Shostakovich: op. 147 II 07:09
  /
 15. 15 Shostakovich: op. 147 III 11:26
  /
 16. 16 Shostakovich: op. 147 I 09:35
  /
With special thanks to my collaborators...

J. S. Bach: Sonata BWV 1028 (w/Katelyn Clark, harpsichord)
Tim Brady: Frame 4 - Still (w/Tim Brady, guitar)
J. S. Bach: Suite # 6 BWV 1012
D. Shostakovich: Sonata op. 147 (w/Pepi Pilibossian, piano)
Emily Hall: Kindling (w/Brigitte Poulin, piano)
Arvo Part: Spiegel im Spiegel (w/Pepi Pilibossian, piano)